ressourcer.nu

v/Niels Olsen

Sektoren

Der er i Danmark flere tusinde private fonde og en generelt stærk fondskultur og tradition for at søge fonde om støtte til alt fra forskning, arkitektur og byudvikling til socialt arbejde, natur, kultur, idræt, sundhed og lokale foreningsaktiviteter.

Tendensen i fondssektoren er gået mod større professionalisering i en tid, hvor fondene samlet deler flere penge ud til gode, almennyttige formål, og deres betydning vokser. Fondene uddanner deres bestyrelser, opruster deres sekretariater og ansætter medarbejdere med faglig viden og specialiserede kompetencer.

Samtidig modtager fondene stadig flere henvendelser og ansøgninger, og konkurrencen om fondenes midler stiger blandt ansøgerne. Professionaliseringen af fondene medfører således også krav om professionalisering af ansøgerne.

Der er behov for, at ansøgerne udvikler strategier og kompetencer til fundraising, så de på lang sigt kan arbejde mere målrettet og omkostningseffektivt med fundraising og undgå at skulle ’hoppe fra tue til tue’.

Fondene har på deres side et stigende behov for at kunne se egne midler indgå i langsigtede udviklingsprocesser, der sætter markante og synlige aftryk, understøtter fondenes formål og styrker deres legitimitet i samfundet. De har brug for at forstå deres ansøgeres situation og behov. 

Der kommer stadig nye fonde til, og de fleste fonde justerer løbende deres uddelingsstrategier. Konstant udvikling og forandring af fondslandskabet er således blevet et vilkår for både fonde og ansøgere.

Der er derfor al mulig grund til at styrke brobygning mellem fonde og ansøgere.