ressourcer.nu

v/Niels Olsen

Kunder

Jeg arbejder med alle kunder inden for det almennyttige område – dvs. almennyttige foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og fonde.

Jeg leverer gennemarbejdede løsninger til både store og små organisationer over hele landet.

Jeg fundraiser ikke for kunden, men hjælper kunden til selv at blive den bedst mulige fundraiser – og fonden med at blive den bedst mulige fond.

Jeg tager kundens problemstilling på mig, som var den min egen. Jeg bestræber mig på at forstå opgaven lige så godt som kunden – og gerne lidt bedre.

Det kan være:

  • Kulturinstitutioner – museer, teatre, spillesteder, orkestre,  biblioteker, kulturhuse, festivaler, idrætsorganisationer.
  • Naturorganisationer – styrelser, råd, foreninger, parker.
  • Civilsamfundsorganisationer – NGO’er som demokratiorganisationer, oplysningsforbund, alment velgørende hjælpeorganisationer.
  • Uddannelsesinstitutioner – grundskoler og gymnasier, højskoler, efterskoler og friskoler, erhvervsskoler, professionshøjskoler og universiteter.
  • Foreninger – både større og mindre foreninger og paraplyorganisationer.
  • Kommuner og regioner.
  • Private fonde – almennyttige og erhvervsdrivende fonde.

Her er et udsnit af de kunder, jeg har leveret ydelser til:

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Det Obelske Familiefond

Nationalmuseet

Skive Kommune

Dansk Center for Energilagring (DaCES – en del af ATV)

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Horsens Kommune

Viborg Kommune – Kultur & Udvikling

Rudersdal Kommune

Naturhistorisk Museum i Århus

Videnscenter om handicap

Poesiens Hus

Danmarks Radio

Venslev Kulturhus

Museum Vestsjælland

Dansk Datahistorisk Forening